National Employment Portal | Portal Pekerjaan Negara National Employment Portal
EnglishEnglish Bahasa MelayuBahasa Melayu

PDKK FORM

BORANG PEGAWAI DAGANG KEMAHIRAN KHAS (PDKK)


SPECIALIZED SKILLED EXPATRIATE APPLICATION


Pengecualian bersyarat diberikan sekiranya majikan dapat memberikan justifikasi terperinci melalui borang ini bahawa jawatan tersebut memerlukan kemahiran dan kompetensi yang spesifik dan sukar didapati di kalangan pencari kerja di Malaysia.

Conditional exemption shall be provided if employers are able to provide sufficient justification on the requirements of the specific skills set and competencies that are hard to obtain among Malaysian job seekers.